ChargeWise logoChargeWise

Polityka prywatności

W naszej organizacji na pierwszym miejscu stawiamy Twoją prywatność. Jeżeli chcesz zapoznać się z tym w jaki sposób ją chronimy, przeczytaj ten dokument. Dowiesz się z niego jakie dane gromadzimy, do jakich celów je wykorzystujemy, a także jakie pliki cookies (ciasteczka) wykorzystujemy.

Kto decyduje o przetwarzaniu Twoich danych?

W momencie pozyskania Twoich danych, za Twoją zgodą lub w oparciu o inna podstawę prawną, o ich przetwarzaniu decyduje administrator. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z aplikacji ChargeWise i usług świadczonych za ich pośrednictwem jest spółka KreoLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu adres: ul. Zamkowa 5 / 1 (61-768), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000255355, posiadająca nr NIP: 7781433133 i nr REGON: 302598908, kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Przez aplikację ChargeWise ("Aplikacja") rozumie się zarówno samą aplikację jak i stronę internetową www.chargewise.pl

Jeżeli chcesz skontaktować się z administratorem napisz wiadomość e-mail na adres: info@chargewise.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Jakie informacje przetwarzamy? Ich lista znajduje się poniżej:

 1. informacje o urządzeniu, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z aplikacji;
 3. informacje wprowadzane do aplikacji podczas rejestracji;

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Nasza aplikacja umożliwia ładowanie samochodów oraz dokonanie płatności za to ładowanie. W tym celu musimy Cię zidentyfikować, aby:

 1. ustalić kto korzysta z aplikacji,
 2. ustalić kto powinien zapłacić za ładowanie,
 3. przesłać Ci potwierdzenia i faktury,
 4. rozpatrzyć Twoją reklamację,
 5. przesłać Ci inne, nie-marketingowe informacje, które dotyczą funkcjonalności aplikacji.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę będziemy także przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych.

Badamy także jak korzystasz z aplikacji. Wykorzystujemy te informacje w celu dalszego rozwoju aplikacji.

Komu ujawniamy Twoje dane?

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w tym dokumencie.

Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w tym dokumencie

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu realizacji naszych praw i obowiązków;
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

Gdzie przetwarzamy Twoje dane?

Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszym dokumentem.

Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

Niezależnie od powyższego zachowamy informacje zawierające dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie Twoich danych osobowych.
Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej aplikacji będą chronione technologią szyfrowania.

Przyjmij proszę do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do aplikacji; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się do aplikacji).

Jak zmieniamy ten dokument?

Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana poprzez zamieszczenie nowej wersji. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

Jakie są Twoje prawa?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z aplikacji i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Masz prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać ze swoich praw, wyślij nam e-mail na adres:info@chargewise.pl

Pamiętaj, że zawsze przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na https://uodo.gov.pl/.

Czy potrzebujemy, abyś zaktualizował swoje dane?

Tak - prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Ciasteczka?

Ciasteczka (ang. Cookies) to informacje przechowywane na Twoim urządzeniu.

Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne wskazujemy sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do ciasteczek.

W każdej chwili możesz wyłączyć w swoim urządzeniu obsługę przyjmowania ciasteczek, jak również powtórnie ją włączyć. Możesz również za pomocą odpowiednich narzędzi przeglądać ciasteczka. Szczegółową instrukcję znajdziesz w swoim urządzeniu.

Ciasteczka mają swój okres ważności (rodzaj). Ciasteczka bez podanego czasu ważności są usuwane po zamknięciu aplikacji (sesji). Ciasteczka, które wygasają po zakończonej sesji, zwane są ciasteczkami sesyjnymi. Mają one ustalony okres ważności, którego mechanizm wymusza nasz serwer.

Dodatkowo ciasteczka podzielone są na dwa typy:

 1. ciasteczka konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej,
 2. pozostałe ciasteczka, które nie są konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej – co do działania których wymagana jest Twoja zgoda.

Poniższa tabela przedstawia pliki Cookies stosowane w ramach aplikacji: